GESTIÓ

OCTAU, realitza tasques de gestió urbanística i d’actius immobiliaris entre les que destaquen::

- La gestió per al desenvolupament urbanístic.

- Tutela de solars.

- Verificació de l'estat dels l'edificis.

- Finalització i/o adequació dels actius immobiliaris per la seva millor comercialització.

- Control i supervisió d'actius immobiliaris.

- Gestió dels actius edificats amb la finalitat que produeixin la major rendibilitat possible, tant en el seu període de explotació, com en la seva operació de venda

OFICINA CONSULTORA TÈCNICA D'ARQUITECTURA I URBANISME - Tel: +34 932.680.268 - Fax: +34 932.682.338 - info@octau.cat