CONSULTORIA

Des de la seva fundació, OCTAU ha realitzat una oferta molt amplia de serveis de consultoria destacant:

- L'assistència en el disseny, dimensionat i càlcul d’estructures

- La diagnosi de patologia en l’edificació

- La intervenció en edificis existents

- Els peritatges judicials i de part

- Les valoracions immobiliàries i urbanístiques

- L’assessoria en arquitectura legal

- L’assistència tècnica en projectes i obres

- L’organització i participació en cursos, conferencies, ponències sobre les matèries de la seva especialitat, així com el desenvolupament de treballs d’investigació, publicacions i documentació tècnica.

OFICINA CONSULTORA TÈCNICA D'ARQUITECTURA I URBANISME - Tel: +34 932.680.268 - Fax: +34 932.682.338 - info@octau.cat