MISSIÓ I VALORS

La missió d’OCTAU es la de proporcionar serveis professionals que aconsegueixin la satisfacció dels nostres clients, actuant eficientment i donant un acurat servei, basat en un ampli i transversal coneixement del sector de l’arquitectura, l’urbanisme , l’edificació i la gestió

La nostra política de qualitat té com objectius fonamentals:
• Aportar la flexibilitat empresarial suficient per poder fer que cada encàrrec sigui un treball personalitzat i adaptat a les necessitats particulars de cada client.
• Incorporar el coneixement adquirit a través de la formació continua i l’experiència de l’equip interdisciplinari de professionals que formen l’empresa OCTAU.
• Proporcionar confiança als clients al vetllar sempre per que cada tasca es realitzi amb el màxim rigor professional.
• Afrontar tots els encàrrecs amb una actitud positiva i motivació suficient per aconseguir la millora continua dels processos i la seva orientació a la satisfacció dels clients i del propi personal.

OFICINA CONSULTORA TÈCNICA D'ARQUITECTURA I URBANISME - Tel: +34 932.680.268 - Fax: +34 932.682.338 - info@octau.cat