AVALUACIÓ ESTRUCTURAL

Davant de la sospita de un mal funcionament de l’estructura d’un edifici, cal encarregar una avaluació estructural.
L’avaluació estructural és un diagnòstic de verificació de la capacitat portant i de l’aptitud de servei estructural d’un edifici, en el que a través del procediment adequat s’estableix la seguretat que ofereix, establint en el cas necessari quin tipus d’intervencions de reparació son necessàries o quins treballs de manteniment s’han de planificar.
OCTAU disposa d’un equip especialitzat amb una gran experiència en la realització d’aquest tipus de treballs.
En funció de quina sigui la finalitat de l’encàrrec es pot realitzar una avaluació estructural quantitativa o qualitativa.
L’avaluació estructural més habitual d’un edifici es la verificació quantitativa. Aquesta avaluació es realitza mitjançant un procediment per fases en el que es va incrementant la precisió de les hipòtesis en cada fase. La precisió de l’avaluació la marca la finalitat de l’encàrrec.
Quan l’edifici ha demostrat un comportament satisfactori en el passat i la finalitat de l’encàrrec ho permet, es pot realitzar una avaluació qualitativa. Aquesta avaluació es basa en una diagnosi visual dels signes i símptomes visibles en l’edifici i de la informació aplegada per l‘autor del diagnòstic.

OFICINA CONSULTORA TÈCNICA D'ARQUITECTURA I URBANISME - Tel: +34 932.680.268 - Fax: +34 932.682.338 - info@octau.cat