ESTUDIS PREVIS

La intervenció en edificis existents, en forma de rehabilitació, restauració o manteniment, s’ha consolidat al nostre país com una tendència clara del sector de l’edificació, que segueix una línia creixent en la seva activitat.

La complexitat d’aquest tipus de l’element en que s’ha d’intervenir, amb tècniques constructives i materials diferents als habituals en l’obra nova i el desconeixement que es té de l’edifici degut a la manca de informació i documentació sobre l’edifici, fa que sigui necessari en tots aquests tipus d’intervenció un diagnòstic o estudi previ aprofundit i acurat de l’edifici en el que es vol intervenir.

Els estudis previs, permeten planificar les millors intervencions, minimitzant les improvisacions habituals en aquest tipus d’intervencions, estalviant recursos econòmics i optimitzant el temps.

OCTAU, posa a la disposició de les administracions públiques, promotors i professionals del sector, un equip pluridisciplinari de professionals especialitzats en la diagnosi de patologia i la intervenció en edificis existents, per a realitzar tot tipus d’estudis previs, que aportin un coneixement aprofundit i acurat en els aspectes físics, materials i històrics, de qualsevol tipus d’edificis.

OFICINA CONSULTORA TÈCNICA D'ARQUITECTURA I URBANISME - Tel: +34 932.680.268 - Fax: +34 932.682.338 - info@octau.cat