VALORACIONS IMMOBILIÀRIES I URBANÍSTIQUES

A OCTAU, emetem informes de valoració d’actius immobiliaris, entesa com l’opinió fonamentada d’un professional (arquitecte, arquitecte tècnic o enginyer d’edificació), dotat dels coneixements específics i reconeguts a través del seus estudis, formació i experiència.

Per a realitzar aquestes valoracions s’utilitza els procediments, comprovacions i mètodes de valoració més adequats per a cada cas.

Els perits en valoracions d’OCTAU, son professionals de reconegut prestigi i que formen part de les llistes d’experts independents en valoracions immobiliàries del Registre Mercantil de Barcelona i de l’Agència Tributaria de Catalunya.

OFICINA CONSULTORA TÈCNICA D'ARQUITECTURA I URBANISME - Tel: +34 932.680.268 - Fax: +34 932.682.338 - info@octau.cat