INSPECCIÓ TÈCNICA DE L’EDIFICI (ITE)

La inspecció tècnica dels edificis és la institució d’un sistema de control periòdic de l'estat de conservació dels edificis d'habitatges per tal de verificar el deure que tenen els propietaris de conservar, mantenir i rehabilitar els seus immobles.

La inspecció tècnica de l’edifici ITE, la realitza un tècnic especialista.

OCTAU compta amb un grup d’experts especialitzats en patologia, diagnosi i rehabilitació d’edificis, que disposen d’una amplia experiència en la realització i formació de professionals en aquest àmbit.

Amb la realització de la inspecció tècnica de l’edifici es tramita la sol•licitud del certificat d’aptitud de l’edifici que atorga la l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Al tractar-se d’una normativa de caire obligatori s’ha previst un termini d’aplicació en funció de l’antiguitat de l’edifici. Els terminis màxims previstos per a obtenir el certificat d’aptitud són els següents:
- Anteriors a 1930, fins el 31 de desembre de 2012
- Entre 1931 i 1950, fins el 31 de desembre de 2013
- Entre 1951 i 1960, fins el 31 de desembre de 2014
- Entre 1961 i 1970, fins el 31 de desembre de 2015
- A partir de 1971, fins al 31 de desembre de l'any en què l'edifici assoleixi els 45 anys d'antiguitat

OFICINA CONSULTORA TÈCNICA D'ARQUITECTURA I URBANISME - Tel: +34 932.680.268 - Fax: +34 932.682.338 - info@octau.cat