AUDITORIA ENERGÈTICA

Una auditoria energètica és un procés mitjançant el qual s'obté una valoració de l'estat energètic actual i una avaluació tècnica i econòmica de les mesures aplicables per disminuir el consum i costos energètics.

Encara que sempre es parli d'auditoria energètica, hi ha tres tipus bàsics d'intervenció:
Diagnòstic energètic: El diagnòstic energètic és un estudi bàsic, en el que mitjançant una presa de dades i examen de documents es plantega una valoració energètica.
Auditoria energètica: L'auditoria és una anàlisi més profund i complet que un diagnòstic, essent la diferència principal, que en una auditoria energètica es realitza una campanya de presa de mesures mitjançant la instal•lació d'equips de mesurament i diagnosi de l'edifici.
Auditoria energètica ESE: L'auditoria energètica d'Empreses de Servei Energètics -ESE-, és una auditoria energètica que detalla el càlcul de les inversions a realitzar de forma molt mes precisa ja que aquesta empresa és la que s'encarrega de dissenyar i executar les obres de millora, finançant el seu servei amb els estalvis econòmics aconseguits.
Per a realitzar aquest treballs OCTAU disposa d’auditors energètics, específicament formats i certificats per a realitzar aquestes tasques i amb amplis coneixements i experiència en aquest àmbit.

OFICINA CONSULTORA TÈCNICA D'ARQUITECTURA I URBANISME - Tel: +34 932.680.268 - Fax: +34 932.682.338 - info@octau.cat